مثبت زندگی

مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی مراکزی غیر دولتی وابسته به سازمان بهزیستی است که مجموعه ای از خدمات سطح یک ... ادامه مطلب

شن درمانی

ماسه بازی درمانی به عنوان یک تکنیک روان درمانی تعریف شده است. این تکنیک در اصل از کار مارگارت لونفلد، ... ادامه مطلب

هنر درمانی

نقاشی هر چند مردم هزاران سال است که از هنر به عنوان راهی برای بیان، ارتباط و بهبود یافتن استفاده ... ادامه مطلب

بازی درمانی

بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که ... ادامه مطلب