شن درمانی

ماسه بازی درمانی به عنوان یک تکنیک روان درمانی تعریف شده است. این تکنیک در اصل از کار مارگارت لونفلد، ... ادامه مطلب

هنر درمانی

نقاشی هر چند مردم هزاران سال است که از هنر به عنوان راهی برای بیان، ارتباط و بهبود یافتن استفاده ... ادامه مطلب

بازی درمانی

بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که ... ادامه مطلب

گفتار درمانی

گفتاردرمانی پروسه ی بالینی با هدف بهبود ارتباط است. متاسفانه اکثر افراد تصور می کنند گفتاردرمانی تنها برای کودکان مبتلا ... ادامه مطلب