گفتاردرمانی پروسه ی بالینی با هدف بهبود ارتباط است. متاسفانه اکثر افراد تصور می کنند گفتاردرمانی تنها برای کودکان مبتلا به اختلالات تلفظی مفید است، در حالی که درمان طیف وسیعی از اختلالات در حیطه ی وظایف آسیب شناس گفتار و زبان قرار می گیرد. تیم گفتاردرمانی مرکز جامع آموزشی و توان بخشی امام علی (ع)، به ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی_هوشی، فلج مغزی انواع سندرم ها، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، شکاف لب و کام، آپراکسی، دیزآرتری و تاخیر دوران رشد میپردازد. در زیر بیشترین اختلالاتی که جهت دریافت خدمات گفتاردرمانی مراجعه می کنند، به صورت خلاصه توضیح داده شده اند :

۱ . کودکان مبتلا به اختلالات زبانی، که در همه یا برخی از زمینه های زیر مشکلات زیادی را نشان می دهند :
درک کردن اشارات و پیروی از دستورات
 پاسخ دادن به سوالات
شناسایی نام اشیاء و وسایل (زبان درکی)
 سرهم کردن کلمات و جمله سازی شفاهی
 پرسیدن سوال
استفاده صحیح از ضمایر (زبان بیانی)
افزایش کلمات (شناسایی کلمات و مهارت های نامیدن)
حافظه شنیداری
در درمان این کودکان از روش های تقویت خزانه واژگان درکی و بیانی، افزایش طول جمله، تقویت حافظه شنیداری و حافظه فعال، آموزش ضمایر، آموزش مکالمه و نوبت گیری استفاده می شود.

۲ . کودکان دارای اختلالات تلفظی :
شامل خرابگویی، حذف یا جا به جایی صداهای گفتاری در موقعیت های مختلف کلمه که از طریق آموزش صحیح جایگاه هر واج اصلاح می شوند.

۳ . کودکانی که آبریزش دهانی / مشکلات بلع دارند :
در این کودکان با انجام ماساژهای صورت و داخل دهانی و تمرینات مقاومتی، حس و حرکت عضلات دهانی تقویت می شود. همچنین با انجام یک سری مانورهای بلع،  به تسهیل بلع کودکان (خصوصا کودکان cp) کمک میشود.

۴ . کودکان دارای تاخیر رشد گفتار و زبان :
این کودکان در کسب مراحل رشد گفتار و زبان تاخیر نشان می دهند که گفتاردرمانی برای این کودکان موجب تسهیل و تسریع در کسب این مراحل می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!