نقاشی

هر چند مردم هزاران سال است که از هنر به عنوان راهی برای بیان، ارتباط و بهبود یافتن استفاده می کنند، اما این موضوع به صورت رسمی از اواسط قرن بیستم آغاز شد. از هنر درمانی می توان برای درمان محدوده ی وسیعی از اختلالات ذهنی و درماندگی های روانی استفاده کرد. در نقاشی که یکی از زیر مجموعه های هنردرمانی است نیز می توان با استفاده از رنگ های سرد و گرم بر خلق و خوی افراد تاثیر گذاشت. در بخش نقاشی خردسال بر اساس مهارت ها و آموخته هایش در سطح آموزشی خاص خود قرار گرفته و تمرینات آن سطح با خردسال کار می شود.

سطوح آموزشی بخش نقاشی شامل :
۱. شناخت و درک و مفاهیم ابتدایی ترسیم (مثل نقطه، خط و …)
۲. ترسیم خطوط با زوایای مختلف ( عمودی، افقی، منحنی و … با نقطه چین)
۳. ترسیم اشکال هندسی ساده (دایره، مربع، مثلث و …)
۴. ترسیم تصاویر اشیا با استفاده از اشکال هندسی (درخت، کوه، خورشید و …)
۵. ترسیم یک منظره کامل با استفاده از اشکال هندسی
۶. ترسیم آدمک
۷ . ترسیم تصاویر ساده تا پیچیده بر روی بوم با استفاده از رنگ آکرولیک

موسیقی

حدود ۵۰ سال است که استفاده از موسیقی و صدا برای درمان بیماری ها مقبولیت زیادی در جامعه پزشکی و بهداشتی روانی پیدا کرده است. موسیقی درمانی یک فرایند فعال است که فقط گوش کردن به موسیقی بدون اراده نیز در بهبود یافتن فرد بیمار موثر واقع می شود. ولی اثرات موسیقی درمانی مفیدتر و مداوم تر خواهد بود. موسیقی درمانی به عنوان درمان مکمل برای توانبخشی بیماران باعث تقویت سطوح ارتباطی و هماهنگی جسمی و افزایش توجه و تمرکز می شود. در این بخش آموزشی و درمانی، خردسال بر اساس فرم ارزیابی اولیه بررسی  و آموزش های هر سطح بر اساس توانایی و ضریب هوشی کودکان تعیین می شود.

سطوح آموزشی بخش موسیقی درمانی شامل :
۱ . توجه و تمرکز (نواختن ساز تمبک با ریتم، تقلید و تکرار ریتم های نواخته شده)
۲ . هماهنگی چشم و دست (تمرینات ابتدایی نواختن تمبک و نواختن با ریتم)
۳ . تقویت حافظه دیداری (تمرینات اولیه نواختن بر اساس توالی و تکرار، آموزش نت های ساز تمبک)
۴ . نت خوانی (با استفاده از اشکال هندسی، شناخت رنگ، درک تشابه اشکال)
۵ . تقویت حافظه شنیداری (حفظ کردن اشعار کوتاه با ریتم)
۶ . نواختن ساز بلز و کیبورد (از طریق نت خوانی)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!