بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را با کلمات بیان می کنند، آنان نیز همین کار را به وسیله بازی انجام می دهند. کودک در بازی نیازهای حسی_حرکتی خود را برآورده می سازد و انرژی خود را تخلیه می کند که این کار باعث افزایش آرامش او می شود. امروزه از بازی و بازی درمانی به عنوان روشی برای درمان مشکلات کودکان استفاده میکنند. بازی درمانی از جمله روش هایی است که در بین انواع روش های توان بخشی به لحاظ تربیتی، درمانی، آموزشی و به ویژه کاهش مشکلات رفتاری و کسب مهارت های اجتماعی ارزش زیادی دارد. این روش درمانی، مشکلات رفتاری کودکان را از طریق مرتبط سازی دنیای درونی و بیرونی کودک را بهبود می دهد. درمانگران از طریق بازی به کودکانی که مشکلات رفتاری زیادی دارند یا مهارت های اجتماعی آن ها ضعیف است رفتارهای سازگارانه تری را می آموزند.

اهمیت بازی درمانی

بازی درمانی، روشی است که به یاری کودکان پر مشکل می شتابد تا بتوانند مسائل خود را به دست خویشتن حل کنند و در عین حال، نشان دهنده ی این واقعیت است که با زی برای کودک،همانند یک وسیله طبیعی است با این  هدف که او بتواند خویشتن و همچنین ویژگی های درون خود را شناخته و بر آن اساس عمل کند. در این نوع درمان، به کودک فرصت داده می شود تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درون خود را از طریق بازی بروز داده و آن ها را به نمایش بگذارد.

اصول بازی درمانی
در بازی درمانی باید به موارد زیر دقت کرد :
۱ . رابطه ای نیکو میان کودک و مشاور برقرار شود و کودک مورد پذیرش او قرار گیرد.

۲ . به کودک، آزادی عمل داده شود تا در صورت تمایل در بازی شرکت کند.

۳ . فضا و مکان بازی مناسب و آرام باشد.

۴ . کودک، تشویق به تلاش و فعالیت شود و به خاطر اشتباهاتش مورد سرزنش قرار نگیرد.

۵ . قوانین بازی، ساده و قابل درک باشد و محدودیت ها به حداقل کاهش یابد.

۶ . به گفتار و احساسات کودک کاملا توجه شود.
۷ . مدت و زمان بازی متناسب با سن کودک باشد.

روش های بازی درمانی
مشاور در بازی درمانی، از یکی از سه روش زیر استفاده می کند :
۱ . روش غیر مستقیم : مسئولیت اداره جلسه تا حد زیادی به خود کودک محول می شود. مشاور، کودک را تشویق به بازی می کند و با تفسیر به موقع اعمال و حرکات کودک، درصدد کمک به او در جهت تغییر رفتار برمی آید.
۲ . روش مستقیم : مشاور، تا حد زیادی مسئولیت اداره جلسه و هدایت فعالیت ها را به عهده می گیرد و از کودک می خواهد تا مشکلاتش را از طریق بازی با وسایل بیان کند و پس از شناخت مشکل، راه حل هایی مناسب ارائه می دهد.
۳ . روش انتخابی : پس از آن که کودک بازی با وسایل را شروع کرد، مشاور به دقت اعمال و گفتار کودک را تحت نظر می گیرد و در برخی موارد به بازی کودک جهت می دهد. اگر کودک ساکت بماند و بازی نکند، مشاور بازی با اسباب بازی ها را شروع می کند و به تدریج از کودک دعوت می کند که در بازی شرکت کند.

یک بازی هدفمند که کودک را در جهت تقویت هماهنگی چشم و دست، مفهوم عدد ، الگو سازی و مفهوم شباهت ها سوق میدهد. 

انجام بازی با هدف بالابردن سطح شناخت خردسال در زمینه شناخت رنگ ها، شناخت اشکال هندسی، شناهت اعداد و همچنین افزایش توجه و تمرکز و دقت بینایی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!